Owady

Zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu §36.pkt.4 Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku określa dla Nadleśnictw RDLP w Gdańsku i Toruniu termin rozpoczęcia jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny.

Grzyby

Problemy fitopatologiczne występujące na obszarze działania Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku

Zwierzyna

Las to układ zróżnicowanych biocenoz. Zwierzyna pełni w nim istotną rolę.Wraz z roślinami jest nieodłącznym ogniwem w przemianie materii i przepływie energii w przyrodzie.

Czynniki abiotyczne

Zjawiska naturalne mogą stanowić zagrożenie dla wielofunkcyjnej roli lasu.

Sprawy bieżące

Zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu §36.pkt.4 Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku określa dla Nadleśnictw RDLP w Gdańsku i Toruniu termin rozpoczęcia jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny.