Lista aktualności Lista aktualności

Lista środków ochrony lasu

Zgodnie z wykazem środków ochrony roślin zarejestrowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla leśnictwa, które posiadają ważne zezwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania i są wymienione w rejestrze MRiRW, Instytut Badawczy Leśnictwa opracował na zlecenie Dyrekcji Generalnej LP coroczną listę "Środki ochrony roślin i produkty biobójcze do stosowania w leśnictwie w roku 2022", "Adiuwanty i hydrożele do stosowania w leśnictwie w roku 2022" oraz "Atraktanty do stosowania w lesnictwie w roku 2022".

Zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku podstawowym celem gospodarki leśnej jest zachowanie trwałości lasów i ciągłości pełnionych przez nie funkcji. W sytuacjach klęskowych, które mogłyby zagrozić trwałości lasu, należy podejmować zabiegi zwalczające i ochronne, w tym takie, które bazują na środkach ochrony lasu (pestycydach).Pełna, zaktualizowana na dzień 03.01.2022r. lista ś.o.r. dostępna jest na stronie internetowej LP. Wykaz adiuwantów i hydrożeli jest do pobrania tutaj, a atraktantów tutaj.

Zaleca się prześledzenie zestawienia insektycydów i fungicydów do stosowania w leśnictwie w 2022 roku w dołączonych załącznikach.