Lista aktualności Lista aktualności

Lista środków ochrony lasu

Zgodnie z wykazem środków ochrony roślin zarejestrowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla leśnictwa, które posiadają ważne zezwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania i są wymienione w rejestrze MRiRW, Instytut Badawczy Leśnictwa opracował na zlecenie Dyrekcji Generalnej LP coroczną listę "Środki ochrony roślin oraz środki biobójcze zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2021", oraz listę "Adiuwanty i hydrożele do stosowania w leśnictwie w roku 2021"

Zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku podstawowym celem gospodarki leśnej jest zachowanie trwałości lasów i ciągłości pełnionych przez nie funkcji. W sytuacjach klęskowych, które mogłyby zagrozić trwałości lasu, należy podejmować zabiegi zwalczające i ochronne, w tym takie, które bazują na środkach ochrony lasu (pestycydach).

Pełna, zaktualizowana na dzień 20.10.2021r. lista ś.o.r. dostępna jest na stronie internetowej LP oraz portalu pracowniczym. Wykaz adiuwantów i hydrożeli jest do pobrania tutaj, a atraktantów tutaj. Zaleca się prześledzenie zestawienia insektycydów i fungicydów w dołączonych załącznikach.