Lista aktualności Lista aktualności

Zwierzęta w lesie

Las to układ zróżnicowanych biocenoz. Zwierzyna pełni w nim istotną rolę.Wraz z roślinami jest nieodłącznym ogniwem w przemianie materii i przepływie energii w przyrodzie.

W lasach będących obecnie pod wpływem niekorzystnych czynników środowiskowych (skażenia przemysłowe, drastyczne zmiany pogodowe) rola zwierząt uległa zmianie. Zmiana ich funkcji jest również następstwem postępujących pod wpływem czynników antropogenicznych zmian ich liczebności i /lub zachowania się (behawioru).

Jedne gatunki zanikają, gdyż nie są w stanie przystosować się do niekorzystnych zmian w środowisku ich bytowania, podczas gdy inne wykazują ekspansję rozwoju. W lasach obserwuje się dynamiczny wzrost liczebności niektórych grup zwierząt roślinożernych, które wskutek wybiórczego żerowania powodują zubożenie gatunkowe szaty roślinnej. Szczególnie widoczne są skutki nadmiernej presji ssaków kopytnych na odnowienia lasu.

W Polsce żyje ponad 35 tys. gatunków zwierząt. Ponad 60% z nich, czyli z górą 21 tys. gatunków mieszka w lesie

W celu ograniczenia oddziaływania zwierząt na młody las praktykuje się różne metody ochrony bezpośredniej: mechaniczne i chemiczne, oraz pośredniej: poprawa warunków bytowania zwierzyny.