Lista aktualności Lista aktualności

Owady - informacje ogólne

Najpoważniejsze problemy na obsługiwanym przez ZOL Gdańsk terenie stwarzały zawsze szkodniki pierwotne sosny.

Zagrażają trwałości lasu głównie w Nadleśnictwach dwóch obszarów: Puszczy Bydgoskiej i Borów Tucholskich.

Lasy w Polsce zajmują obszar około 9,1 mln ha, co stanowi 29,2% ogólnej powierzchni kraju. Drzewostany iglaste występują na około 80% powierzchni leśnej, a drzewostany liściaste – 20%.

Korony drzew stanowią ogromną bazę pokarmową dla pierwotnych szkodników liściożernych, natomiast strzały i gałęzie drzew osłabionych i chorych są przynętą dla szkodników wtórnych.

Owady roślinożerne niszczące żywe tkanki roślin, ze względu na sposób i miejsce żerowania podzielić można na:

- ryzofagi – szkodniki podziemnych części roślin (korzenie, szyje korzeniowe)

- foliofagi – konsumenci aparatu asymilacyjnego, pączków, kwiatów, owoców, młodej kory na pędach,

- kambiofagi – szkodniki podkorowe (fizjologiczne, wtórne), żyjące w łyku, miazdze, płytko w drewnie,

- ksylofagi – szkodniki techniczne, żyjące głęboko w drewnie drzew.