Wydawca treści Wydawca treści

Lista środków ochrony lasu

Zgodnie z wykazem środków ochrony roślin zarejestrowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla leśnictwa, które posiadają ważne zezwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania i są wymienione w rejestrze MRiRW, Instytut Badawczy Leśnictwa opracował na zlecenie Dyrekcji Generalnej LP coroczną listę "Środki ochrony roślin oraz środki biobójcze zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2021", oraz listę "Adiuwanty i hydrożele do stosowania w leśnictwie w roku 2021"

Zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku podstawowym celem gospodarki leśnej jest zachowanie trwałości lasów i ciągłości pełnionych przez nie funkcji. W sytuacjach klęskowych, które mogłyby zagrozić trwałości lasu, należy podejmować zabiegi zwalczające i ochronne, w tym takie, które bazują na środkach ochrony lasu (pestycydach).

Pełna, zaktualizowana na dzień 20.10.2021r. lista ś.o.r. dostępna jest na stronie internetowej LP oraz portalu pracowniczym. Wykaz adiuwantów i hydrożeli jest do pobrania tutaj, a atraktantów tutaj. Zaleca się prześledzenie zestawienia insektycydów i fungicydów w dołączonych załącznikach.


fungicydy 2021 na dzień 18.08.2021 (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Izabela Waszak, 01.10.21 11:31
Kategorie zawartości: Informacje » Środki ochorny roślin
Generowanie podglądu może zająć kilka minut.

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Izabela Waszak
01.10.21 11:31
Status: Zatwierdzony
Pobierz (29k) CSV ODS PDF SXC TSV Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 2 Miesiące temu 29k Pobierz

insektycydy na dzień 18.08.2021 (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Izabela Waszak, 01.10.21 11:30
Kategorie zawartości: Informacje » Środki ochorny roślin
Generowanie podglądu może zająć kilka minut.

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Izabela Waszak
01.10.21 11:30
Status: Zatwierdzony
Pobierz (28k) CSV ODS PDF SXC TSV Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 2 Miesiące temu 28k Pobierz

ŚOR - aktualizacja 04.05.2020 (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Izabela Waszak, 06.05.20 09:23
Kategorie zawartości: Informacje » Środki ochorny roślin
Generowanie podglądu może zająć kilka minut.

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Izabela Waszak
06.05.20 09:23
Status: Zatwierdzony
Pobierz (7,6MB) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Rok temu 7,6MB Pobierz