Kontakt Kontakt

Siedziba Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Zespół Ochrony Lasu
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Zespół Ochrony Lasu
58 3212251

ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

80-804 Gdańsk

Kierownik ZOL
Piotr Gawęda
58 321 22 21, kom. 600355212
Główny specjalista SL
Piotr Fleischer
58 321 22 06, kom. 606950946
Główny specjalista SL
Izabela Waszak
58 321 22 98, kom. 600287847
Specjalista SL
Anna Srokosz
58 321 22 51, kom. 668652667