Lista aktualności Lista aktualności

PROGNOZA ZAGROŻENIA ZE STRONY BRUDNICY MNISZKI NA 2022 ROK

Obserwacje lotu brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.) latem 2021 dały podstawę do opracowania prognozy jej pojawu w sezonie wiosenno-letnim 2022 roku. Podstawą do opracowania prognozy jest stwierdzona liczebność samic.

W 2021 roku na terenie nadleśnictw będących w zasięgu działania ZOL Gdańsk zaistniała potrzeba wykonania zabiegu ochronnego w drzewostanach wobec nasilonego występowania gąsienic brudnicy mniszki w Nadleśnictwie Cierpiszewo na powierzchni 627 ha.

Obserwacja lotu samic brudnicy mniszki latem 2021 roku wskazuje, że koncentracja zagrożenia w stopniu silnym ma miejsce w dwóch ośrodkach. Północny ma miejsce na granicy RDLP w Gdańsku i Toruniu. Tworzą go Nadleśnictwo Kaliska, Kościerzyna, Lipusz, Lubichowo po stronie RDLP w Gdańsku i Nadleśnictwo Czersk, Przymuszewo, Woziwoda po stronie RDLP w Toruniu. Drugi ośrodek to lasy Puszczy Bydgoskiej z nadleśnictwami: Cierpiszewo, Dobrzejewice, Gniewkowo, Solec Kujawski. W trzech nadleśnictwach: Tuchola, Żołędowo, Włocławek zagrożenie z lotu brudnicy mniszki jest na dzień dzisiejszy na poziomie stopnia średniego. Wiosną 2022 roku brudnica mniszka będzie wymagała uruchomienia dodatkowych szczegółowych obserwacji i czynności takich jak kontrolny zbiór jaj, obserwacja gąsienic siedzących po wylęgu na pniach drzew w skupieniach zwanych lusterkami i badanie liczebności gąsienic w koronach sosen.

 

Zagrożenie od brudnicy mniszki przedstawiają mapy:

dla RDLP Gdańsk,

dla RDLP Toruń,

dla całego zasięgu działania ZOL Gdańsk