Lista aktualności Lista aktualności

PROGNOZA NA 2022 ROK – CIĄG DALSZY

Wyniki jesiennych poszukiwań w ściole stadiów zimujących szkodników pierwotnych sosny dały podstawę do opracowania prognozy występowania owadów na sezon wiosenny 2022 roku.

W 2021 roku w drzewostanach nadleśnictw RDLP w Gdańsku i Toruniu, będących w zasięgu działania ZOL Gdańsk, zachodziła konieczność wykonania zabiegu ochronnego wobec brudnicy mniszki na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo RDLP w Toruniu.

Wczesna i właściwa ocena stopnia zagrożenia drzewostanów sosnowych przez najważniejsze owady liściożerne (foliofagi), ustalenie ich liczebności, zdrowotności oraz lokalizacji, w dużym stopniu może wpłynąć na podjęcie we właściwym czasie zabiegów ochronnych w drzewostanach, a przez to uchronić je przed poważnymi uszkodzeniami, w tym przed całkowitą utratą igliwia.

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny przeprowadzone w 2021 roku, na terenie nadleśnictw RDLP w Gdańsku i Toruniu, pokazują narastanie populacji najważniejszych prognozowanych tą metodą szkodników pierwotnych sosny: boreczniki, strzygonia choinówka, barczatka sosnówka, siwiotek borowiec, poproch cetyniak, osnuja gwiaździsta. Pod względem powierzchni jak i stopnia zagrożenia najbardziej zwiększyło się zagrożenie ze strony boreczników. W nadleśnictwach Borów Tucholskich jest ono na poziomie stopnia silnego. Spośród gatunków borecznika największy udział stanowi borecznik podobny. Na terenie RDLP w Gdańsku zagrożenie ze strony strzygoni choinówki i barczatki sosnówki pozostaje na poziomie stopnia ostrzegawczego. Przy czym w przypadku barczatki sosnówki jej występowanie w stopniu ostrzegawczym pojawiło się po sześciu latach przerwy. Na terenie RDLP w Toruniu maksymalne zagrożenie ze strony tych dwóch gatunków szkodników pierwotnych sosny jest na poziomie stopnia słabego. Wzrostową tenedencję występowania siwiotka borowca, który nie jest szkodliwy dla drzewostanów, należy traktować jako wskaźnik narastania populacji pozostałych szkodników pierwotnych sosny.

 

Zagrożenie drzewostanów przez szkodniki pierwotne sosny w stopniach zagrożenia, oraz występowanie ostrzegawcze przedstawiają mapy.