Lista aktualności Lista aktualności

Październik

Kalendarium pozyskiwania danych do formularza nr 4 Instrukcji Ochrony Lasu podpowiada, co, gdzie i kiedy można zaobserwować na szkółce, w uprawach. młodnikach i drzewostanach starszych.

 

choroba

 

drzewostany starsze - >3% drzew opanowanych

 

-rak: jodły, modrzewia, topoli

-huba sosny

-czyreń ogniowy

-inne huby drzew leśnych