Lista aktualności Lista aktualności

Czego leśnicy szukają w jesienne dni pod sosnami?

Po pierwszych przymrozkach, w pośpiechu, żeby zdążyć przed puszystą powłoką śnieżną, leśnicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt, według właściwego schematu, zatrzymują się po sosnami i przewracają do góry nogami leżące pod nimi podłoże i nie tylko…

Zgodnie z IOL, §35-43 późną jesienią przystępuje się w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat, do wykonywania jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny. Pozyskany w trakcie nich materiał, po dokładnym rozpoznaniu i analizie, będzie podstawą do oceny zagrożenia drzewostanów przez szkodniki liściożerne sosny w następnym sezonie wegetacyjnym.

„Głównymi poszukiwanymi „ są stadia zimujące następujących owadów:

- poczwarki motyli: strzygonia choinówka, poproch cetyniak, siwiotek borowiec,

- gąsienica motyla: barczatka sosnówka,

- larwa bez oprzędu: osnuja gwiaździsta,

- kokony z larwami: boreczniki.