Asset Publisher Asset Publisher

PROGNOZA ZAGROŻENIA ZE STRONY BRUDNICY MNISZKI NA 2020 ROK

Obserwacje lotu brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.) latem 2019 dały podstawę do opracowania prognozy jej pojawu w sezonie wiosenno-letnim 2020 roku.

W 2019 roku po raz kolejny na terenie nadleśnictw RDLP w Gdańsku i w Toruniu zaistniała konieczność wykonania zabiegu ochronnego w drzewostanach wobec nasilonego występowania gąsienic brudnicy mniszki. Na terenie RDLP w Gdańsku przeprowadzono zabieg na powierzchni 3403,35 ha, w tym w LN 81,20 ha, a na terenie RDLP w Toruniu na  13819,53 ha, w tym w LN 28,87 ha.

Obserwacja lotu motyla brudnicy mniszki latem 2019 roku prognozuje jej występowanie w nadleśnictwach RDLP w Gdańsku i RDLP w Toruniu jedynie na poziomie ostrzegawczym. W lasach gospodarczych RDLP w Gdańsku i Toruniu populacja brudnicy mniszki weszła w fazę retrogradacji. Od tendencji tej odbiega Park Narodowy „Bory Tucholskie”, w drzewostanach którego ogólna zagrożona powierzchnia w stopniu silnym, średnim i słabym szacowana jest na 325 ha. W stosunku do prognozy na 2019 rok jest to wzrost zagrożenia z poziomu tylko słabego do obecności słabego (175 ha), średniego (25 ha) i silnego (125 ha).

 

Zagrożenie od brudnicy mniszki przedstawiają mapy.