Owady

Wyniki jesiennych poszukiwań w ściole stadiów zimujących szkodników pierwotnych sosny dały podstawę do opracowania prognozy występowania owadów na sezon wiosenny 2020 roku.

Grzyby

Problemy fitopatologiczne występujące na obszarze działania Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku

Zwierzyna

Las to układ zróżnicowanych biocenoz. Zwierzyna pełni w nim istotną rolę.Wraz z roślinami jest nieodłącznym ogniwem w przemianie materii i przepływie energii w przyrodzie.

Czynniki abiotyczne

Zjawiska naturalne mogą stanowić zagrożenie dla wielofunkcyjnej roli lasu.

Sprawy bieżące

Wyniki jesiennych poszukiwań w ściole stadiów zimujących szkodników pierwotnych sosny dały podstawę do opracowania prognozy występowania owadów na sezon wiosenny 2020 roku.