Asset Publisher Asset Publisher

Listopad

Kalendarium pozyskiwania danych do formularza nr 4 Instrukcji Ochrony Lasu podpowiada, co, gdzie i kiedy można zaobserwować na szkółce, w uprawach. młodnikach i drzewostanach starszych.

 

choroba

 

szkółki – >5% sadzonek

 

-zamieranie pędów sosny

 

uprawy i młodniki– >10% drzewek

 

-zamieranie pędów sosny

 


Choroby grzybowe

Problemy fitopatologiczne występujące na obszarze działania Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku

Jak pokazuje przestrzenne zróżnicowanie występowania chorób grzybowych w Polsce w 2013 roku („Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2014 roku", IBL,  2014r.) teren działania Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku charakteryzuje się ich dużym potencjałem infekcyjnym. Przy czym największy zlokalizowany jest m.in. na terenie RDLP Toruń (16,3 % ogólnej powierzchni występowania chorób w kraju). W RDLP Gdańsk stanowi odpowiednio 4,5 % .

Dominującą jednostką chorobową jest huba korzeni i opieńkowa zgnilizna korzeni.

Ryc.1. Udział chorób grzybowych na terenie RDLP Gdańsk

Rys.2. Udział chorób grzybowych na terenie RDLP Toruń