Asset Publisher Asset Publisher

Zmiany w Instrukcji Ochrony Lasu

Zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.04.2019 roku w sprawie zmiany Instrukcji Ochrony Lasu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011.

Zmiany dotyczą kontroli szkodników korzeni, nadzwyczajnej kontroli rójki chrabąszczy oraz jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny.

 

Materiał do pobrania:

Jednolity tekst Instrukcji Ochrony Lasu tom II