Asset Publisher Asset Publisher

PROGNOZA NA 2020 ROK – CIĄG DALSZY

Wyniki jesiennych poszukiwań w ściole stadiów zimujących szkodników pierwotnych sosny dały podstawę do opracowania prognozy występowania owadów na sezon wiosenny 2020 roku.

W 2019 roku w drzewostanach nadleśnictw RDLP Gdańsk i Toruń zaistniała konieczność wykonania zabiegu ochronnego tylko wobec nasilonego występowania gąsienic brudnicy mniszki na łącznej powierzchni 17222,88 ha (w RDLP w Gdańsku – 3403,35 ha, w RDLP w Toruniu – 13819,53 ha).

Liczebność stadiów żerujących foliofagów sosny prognozowanych na podstawie jesiennych poszukiwań wykonanych w 2018 roku była na poziomie nie stanowiącym zagrożenia dla trwałości drzewostanów w 2019 roku.

Wczesna i właściwa ocena stopnia zagrożenia drzewostanów sosnowych przez najważniejsze owady liściożerne (foliofagi), ustalenie ich liczebności, zdrowotności oraz lokalizacji, w dużym stopniu może wpłynąć na podjęcie we właściwym czasie zabiegów ochronnych w drzewostanach, a przez to uchronić je przed poważnymi uszkodzeniami, w tym przed całkowitą utratą igliwia.

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny w 2019 roku wykazały dla barczatki sosnówki, strzygoni choinówki i poprocha cetyniaka w nadleśnictwach obu Dyrekcji występowanie jedynie w stopniu ostrzegawczym. W przypadku boreczników w 6 nadleśnictwach RDLP w Toruniu prognozuje się ich występowanie w stopniu słaby, a na terenie nadleśnictw RDLP w Gdańsku jedynie w stopniu ostrzegawczym.

Zagrożenie drzewostanów przez szkodniki pierwotne sosny w stopniu słabym przedstawia mapa.