Asset Publisher Asset Publisher

Jemioła na sośnie

Jemioła pospolita rozpierzchła (Vascum album ssp. austriacum L.) - zimozielona krzewinka zasiedlająca sosnę . Pobiera od sosny wodę, sole mineralne oraz węglowodany. Ze względu na zdolność do fotosyntezy uznawana jest za półpasożyta.

Od kilku lat obserwuje się sukcesywne powiększanie areału występowania jemioły w drzewostanach sosnowych. Uczestniczą w tym ptaki z rodziny drozdowatych (paszkot) i wróblowatych (jemiołuszka). Presja jemioły przybiera kierunek z południa na północ Polski. Na terenie działania Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku zasięg jej występowania zatrzymał się na południe od linii Nadleśnictw RDLP w Toruniu: Jamy, Golub- Dobrzyń, Toruń, Żołędowo.  Konsekwencją opanowania sosny przez jemiołę jest osłabienie jej kondycji zdrowotnej i wzrost podatności na zasiedlenia przez szkodnik wtórne, patogeny grzybowe. Ponadto sosna staje się mniej odporna na czynniki stresowe natury abiotycznej (wysoka temperatura, susza). W skrajnych przypadka sosna zamiera. Jemioła stanowi coraz poważniejszy problem w gospodarce leśnej. Na początku sierpniu na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice zauważono lokalnie masowe opadanie liści jemioły.  Na pozyskanych jemiołach u podstawy krzewinek stwierdzono otwór wejściowy i wysypujące się przez niego zmieszane w nitkach przędzy trocinki i ekskrementy. Przekrój przez pęd jemioły wykazał zasiedlenie przez gąsienicę, która prowadziła żer w placowatych chodnikach na granicy podstawy pędu jemioły i zasiedlonego pędu sosny. Cechy charakterystyczne gąsienicy (kolor, kształt, nogi odwłokowe z okręgiem haczyków, zakończenie segmentu odwłokowego) są wskazują na gąsienicę motyla z rodziny Sesiidae (przeziernikowate) (fot.4,5). Jak podaje literatura (Wiadomości entomologiczne Entomological news XXI, 4, 2009) na jemiole występuje Synanthedon loranthi (Králiček, 1966). Żer gąsienicy u podstawy pędu jemioły powoduje osłabienie krzewinki, jej defoliację. Czyżby zwiastun oporu naturalnego?