Aktualności

Obserwacje lotu brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.) latem 2019 dały podstawę do opracowania prognozy jej pojawu w sezonie wiosenno-letnim 2020 roku.

Owady

Obserwacje lotu brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.) latem 2019 dały podstawę do opracowania prognozy jej pojawu w sezonie wiosenno-letnim 2020 roku.

Grzyby

Problemy fitopatologiczne występujące na obszarze działania Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku

Zwierzyna

Las to układ zróżnicowanych biocenoz. Zwierzyna pełni w nim istotną rolę.Wraz z roślinami jest nieodłącznym ogniwem w przemianie materii i przepływie energii w przyrodzie.

Czynniki abiotyczne

Zjawiska naturalne mogą stanowić zagrożenie dla wielofunkcyjnej roli lasu.

Sprawy bieżące

Obserwacje lotu brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.) latem 2019 dały podstawę do opracowania prognozy jej pojawu w sezonie wiosenno-letnim 2020 roku.