Aktualności

Kalendarium pozyskiwania danych do formularza nr 4 Instrukcji Ochrony Lasu podpowiada, co, gdzie i kiedy można zaobserwować na szkółce, w uprawach. młodnikach i drzewostanach starszych.

Owady

Obserwacje terenowe i informacje napływające do Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku wskazują na lot samców brudnicy mniszki.

Grzyby

Problemy fitopatologiczne występujące na obszarze działania Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku

Zwierzyna

Las to układ zróżnicowanych biocenoz. Zwierzyna pełni w nim istotną rolę.Wraz z roślinami jest nieodłącznym ogniwem w przemianie materii i przepływie energii w przyrodzie.

Czynniki abiotyczne

Zjawiska naturalne mogą stanowić zagrożenie dla wielofunkcyjnej roli lasu.

Sprawy bieżące

Kalendarium pozyskiwania danych do formularza nr 4 Instrukcji Ochrony Lasu podpowiada, co, gdzie i kiedy można zaobserwować na szkółce, w uprawach. młodnikach i drzewostanach starszych.