Lista aktualności Lista aktualności

PROGNOZA NA 2018 ROK

Obserwacje lotu brudnicy mniszki latem 2017, oraz wyniki jesiennych poszukiwań w ściółce leśnej stadiów zimujących szkodników pierwotnych sosny dały podstawę do opracowania prognozy występowania owadów w sezonie wiosenno-letnim 2018 roku.

W 2017 roku na terenie nadleśnictw RDLP Gdańsk i Toruń zaistniała konieczność wykonania zabiegu ochronnego w drzewostanach wobec nasilonego występowania gąsienic brudnicy mniszki i strzygoni choinówki, a w Nadleśnictwach RDLP w Toruniu dodatkowo wobec gąsienic barczatki sosnówki.

Na terenie RDLP w Gdańsku powierzchnia zabiegu wobec brudnicy mniszki to 7061,72 ha, w tym w LN 406,44, oraz wobec strzygoni choinówki 464,77 ha, w tym w LN na 79,23 ha. W sumie wykonano zabieg na 7526,49 ha, w tym LN na 485,67 ha.

Na terenie RDLP w Toruniu powierzchnia zabiegu wobec barczatki sosnówki to 2725,62 ha, wobec brudnicy mniszki 10851,36 ha, oraz wobec strzygoni choinówki 100,00 ha.

Obserwacja lotu motyla brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.) latem 2017 roku świadczy o bardzo dynamicznym wzroście liczebnym populacji tego szkodnika. Na terenie RDLP Gdańsk zagrożenie z jego strony koncentruje się w południowych nadleśnictwach: Kaliska, Kościerzyna, Lubichowo, przy czym dominuje w nim powierzchniowo Nadleśnictwo Lubichowo. W przypadku obszarów leśnych RDLP Toruń obserwacja lotu motyla zapowiada jej silną gradację w 21 nadleśnictwach spośród 27. Najbardziej zagrożone są nadleśnictwa: Różanna, Dobrzejewice, Rytel, Woziwoda, Bydgoszcz, Tuchola. Brudnica mniszka będzie wymagała uruchomienia dodatkowych szczegółowych obserwacji i czynności takich jak kontrolny zbiór jaj, obserwacja gąsienic siedzących po wylęgu w skupieniach zwanych   lusterkami i badanie liczebności gąsienic w koronach.

Wczesna i właściwa ocena stopnia zagrożenia drzewostanów sosnowych przez najważniejsze owady liściożerne (foliofagi), ustalenie ich liczebności, zdrowotności oraz lokalizacji, w dużym stopniu może wpłynąć na podjęcie we właściwym czasie zabiegów ochronnych w drzewostanach, a przez to uchronić je przed poważnymi uszkodzeniami, w tym przed całkowitą utratą igliwia.

Spośród szkodników pierwotnych sosny, prognozowanych na postawie jesiennych poszukiwań ich stadiów zimujących, przewiduje się rozległy obszar zagrożenia ze strony strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) na terenie nadleśnictw RDLP w Toruniu. Największe zagrożenie dotyczy nadleśnictw położonych w południowej i centralnej części RDLP: Dobrzejewice, Toruń, Szubin, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Różanna. W nadleśnictwach Bydgoszcz i Solec Kujawski swoją istotną obecność zaznaczyła również barczatka sosnówka (Dendrolimus pini L.), a lokalnie boreczniki (Diprion spp., Gilpinia spp.) (Nadleśnictwo Miradz, Bydgoszcz, Tuchola, Woziwoda, Trzebciny)

Zagrożenie przez wzmożone występowanie szkodników pierwotnych sosny przedstawiają mapy.