Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA

Ochrona sosny na szkółkach przed wiosenną osutką i wierzchołkowym zamieraniem pędów.

Zgodnie z Rejestrem środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozszerzona została lista ś.o.r. dla leśnictwa o preparaty Tiofan 500 SC i Tiptop 500 SC. Fungicydy zarejestrowane są do ochrony siewek leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych przed osutką sosny, wierzchołkowym zamieraniem pędów, zgnilizną korzeniową.